!e contactavond transgenders een feit

1e Transgenderavond op 18 januari in Woerden

Genodigden:
Eveline vd Putte (schrijfster van Nieuwe Namen en Stormachtig stil).
Evelien Snel (voorzitster vereniging Genderdiversiteit)
Corine van Dun (voormalig voorzitster van TransgenderNetwerkNederland)
Burgermeester Molkenboer van Woerden

Er was een mengeling te vinden van jong en ouder, de meeste bezoekers kwamen uit de verre (soms zeer verre) omgeving.

Voor deze gelegenheid was er een openingsprogramma samengesteld waarin de opening door de Burgemeester werd verricht. Vooraf was de gastvrouw aan het woord die iedereen welkom heette en in het kort uiteenzette dat deze contact avonden voor transgenders bedoelt zijn om elkaar maandelijks te ontmoeten en om nieuwe gasten op te vangen.

Corine van dun vertelde over de wet- en regelgeving zoals deze tot nu toe tot stand is gekomen en het lobbywerk die zij destijds als voorzitster van Transgender Netwerk Nederland heeft gedaan in het belang van transgenders in het algemeen. Vooral het tot stand komen van de nieuwe transgenderwet heeft Corine meer toegelicht.

Evelien Snel heeft vervolgens uiteengezet de historie en het ontstaan van de T&T avonden in het land.
Op zich zijn deze avonden niet nieuw maar waren ruim 40 jaar geleden ontstaan door de toenmalige NVSH, op een later moment zijn de afdelingen opgegaan in de vereniging.
Evelien vertelde nog de nut en de noodzaak van deze avonden voor transgenders.

Eveline van de Putte verteld verhalen uit haar eigen werk Nieuwe Namen.
Een exemplaar van dit boek is aan de Burgermeester overhandigd.
Nadat alle sprekers aan het woord waren geweest was het borreltijd.

De gasten genoten van deze avond en dat was ook wel te merken aan het tijdstip. Vele bleven langer dan dat ze voor ogen hadden en bleven tegen sluitingstijd.

We kunnen terug kijken op een geslaagde opening. Er kwamen suggesties en verbeterpunten aan de orde en voorstellen van activiteiten die we kunnen doen in de komende maanden.


Contactadres: mbruinsma00@gmail.com
Locatie: gebouw De Plint Woerden
Gastvrouw: Monique Bruinsma

Volgende contactavond: 15 februari